De geschiedenis van VZW De Pastorie

1997: Pastoor Rik Coninckx verlaat als laatste Zelemse pastoor de pastorij.

1997-2006: Het pastorijgebouw doet tijdens de verbouwing van de gemeenteschool dienst al tijdelijke school.

2006: Parochieraad en Heemkring Zelem koppelen het leegstaande gebouw aan hun wens om een ontmoetingshuis op te bouwen dat tevens haar erfgoed zal bewaren.
Een infomoment geeft toelichting aan de Zelemse verenigingen. 16 van de 25 verenigingen zijn vertegenwoordigd. Uiteindelijk stappen 18 sociaal-culturele verenigingen mee in het project.

2006-2007: Het pastoriegebouw doet dienst als opvanghuis voor gezinnen in nood.

2008: De pastorij blijft leeg achter en verkeert in slechte toestand. Haar trieste verval begint.

 29 april 2008: VZW De pastorie wordt opgericht. Haar werking berust op 4 basispijlers: Ontmoeting, cultuur, natuur en toerisme.

30 oktober 2008: VZW De pastorie zoekt naar financiële middelen en dient een project in bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandontwikkeling onder de projectnaam ‘Zalig Zelem, grensverleggend dorp’.

10 december 2008: Het Leaderproject wordt goedgekeurd en samen met haar co-promotoren Stad Halen en Regionaal Landschap Lage Kempen krijgt het project haar aftrap. Hoofddoelstellingen zijn de herinrichting van het pastoriegebouw, landschapsherstel en verhogen van de streekidentiteit.

 

13 maart 2009: De bouwaanvraag wordt door architect Peter Geerts ingediend.

30 oktober 2009: VZW De Pastorie ontvangt haar bouwvergunning.

December 2009: De eerste voorbereidende werken worden uitgevoerd door een ploeg van De Winning.

April 2010: De eerste aannemers beginnen aan de renovatiewerken. Het is een moeilijk verhaal. Het gebouw is lang niet zo stabiel als ingeschat werd. Om kostensparend te werken worden de werken in eigen beheer georganiseerd.

 28 oktober 2011: Het gebouw is gebruiksklaar. De eerste pint vloeit uit de tapkraan van de herberg.

30 oktober 2011: Het grote publiek komt massaal een kijkje nemen in het nieuwe ontmoetingshuis.

6 december 2011: Veerle en Leo stappen mee in het verhaal als uitbaters van Herberg ‘De Pastorie’.

27 januari 2012: Herberg ‘De pastorie’ opent officieel haar deuren.

 27 februari 2012: Vakantiewoning ‘De Pastorie’ is een feit. De eerste toeristen reserveren een weekend in De Pastorie.

21 maart 2012: Het eerste dorpsrestaurant vindt plaats in de pastorie. 54 senioren komen samen voor een lekkere maaltijd.

20 april 2012: Het gebouw wordt officieel door gouverneur van Limburg Herman Reynders geopend.